17-12-08

Willem hogendoorn

extra_74370_01

Uit het boek

Het astrale lichaam.

Op een nacht keerde ik terug van een laat geworden bezoek van vrienden. ik was moe en gespannen; mijn vader was zeer kort tevoren onverwacht overleden en mijn gedachten hielden vrijwel onafgebroken bezig met de dood. Een verwarrend mengsel van emotionele onzekerheid over het ' hoe en waarom ' en van de rationele zekerheid dat er een onbegrijpelijke absurd einde was gekomen aan het aardse leven van iemand die mij zo nabij had gestaan. ik had de afgelopen weken weinig nachtrust gekend en de avond bij vrienden was mede door het gebruik van alcohol nogal emotioneel verlopen. Ik fietste terug. Toen ik de bocht langs het Amsterdamse Tropenmuseum insloeg, voelde ik me plotseling duizelig worden. nog geen seconde later ' hing' ik boven een van de torentjes van dat museum en keek ik verbijsterd naar het verkeer beneden me. tussen enkele auto's en een tram zag ik mezelf, mijn eigen lichaam op de fiets; ik zag hoe ik remde om voorang te geven aan een auto en toen weer op de pedalen duwde om snelheid te krijgen. Op dat moment werd ik duizelingwekkend snel naar beneden getrokken en bevond ik me weer op het zadel. de dagen erna hield ik me voor dat ik ten prooi was gevallen aan een merkwaardig bijverschijnsel van lichte dronkenschap. tot ik er met andere over sprak die soortgelijke ervaringen hadden gekend. Mijn moeder vertelde me dat ook zij iets dergelijks had meegemaakt. toen zij, jaren geleden, serviesgoed naar een kast bracht, voelde ze plotseling hoe ze haar lichaam voor zich uit verder lopen.

Miljoenen mensen kennen dit verschijnsel dat bekendstaat als ' uittreden' Je zou kunnen zeggen dat het ' gemeengoed ' is, ware het niet dat veel mensen het proberen af te doen als duizelingen, hallucinaties of dagdromerij waarmee de vreemde ervaring tot hun geruststelling weer gerangschikt kan worden als ' normaal ' De parapsychologie en ook vele religies spreken over het ' astrale lichaam dat onder bepaalde omstandigheden het stoffelijke lichaam kan verlaten. Vaak wordt het verschijsel genoemd als een mogelijk bewijs voor een voortbestaan van het individu na zijn dood. Het fysieke lichaam is in die redenering niets anders dan pakpapier; een omhulsel van het pakpapier waardoor het astrale lichaam vrijkomt als nieuw omhulsel voor de geest van de overledenen.

Hoe we ons dat proces moeten voorstellen blijkt uit de ervaringen die paragnosten hebben  aan het sterfbed van anderen. De helderziend Andrew Jackson Davis beschreef zijn waarnemingen tijdens het overlijden van een jong meisje als volgt; Haar hoofd werd daarop plotseling door een fijne, gele, lichtgevend atmossfeer omringt; en onmiddelijk daarna zag ik de grote en kleine hersenen hun meest inwendige delen ontplooien; ik zag hen ophouden met de galvanische functies die ze als taak hebben en vervolgens zag ik dat ze bijzonder geladen werden met de levenselektriciteit en het levensmagnetisme die de ondergeschikte stelsels en bouw ( van het lichaam ) doordringen. dat wil zeggen dat de hersenen in hun geheel plotseling tienmaal meer positief geladen waren, vergeleken met de minder belangrijke gedeelten van het lichaam, dan ooit gedurende het tijdperk van gezondheid was voorgekomen. dit verschijnsel gaat zonder uitzondering  aan het uiteenvallen van het lichaam vooraf. het Het stervenproces, of het verlaten van het lichaam door de geest ( ziel ) was nu in volle gang. De hersenen begonnen de bestanddelen van elektriciteit, magnetismebeweging leven en gevoel naar zich toe te trekken... Het hoofd begon intens te schitteren en ik merkte in het bijzonder op dat naarmate de ledematen van het organisme donker en koud werden de hersenen meer licht verspreidden. Daarop zag ik de gele, geestelijke atmosfeer die uit het hoofd straalde en dit omgaf de onduidelijke vormen van een nieuw hoofd, dat zich vormde... op dezelfde wijze waarop het onstoffelijke hoofd uitgebracht en gevormd werd, zag ik... de harmonische ontwikkeling van de nek, schouders, de borst en het gehele geestelijke organisme..De gebreken en mismaaktheden van het stoffelijk lichaam waren in het onstoffelijk lichaam...bijna geheel verdwenen...de geest verhief zich recht boven het hoofd of de hersenen van het verlaten lichaam. Maar onmiddelijk voorafgaande aan de beslissende verbreking van de verwantschap die zovele jaren had bestaan tussen het geestelijk en stoffelijke lichaam, zag ik een schitterende stroom van levenselektriciteit.....zodra de geest geheel van het hardnekkig vasthoudende, stoffelijke lichaam vrij was gekomen, wijdde ik mijn aandacht aan zijn bewegingen en gevoelens...De tijd die nodig was geweest om de gehele verandering teweeg te brengen...was ongeveer tweééneenhalf uur. zodra haar geest gewend was geraakt aan de hem omringende elementen zak ik hem afdalen van zijn verheven standplaats onmiddelijk boven het lichaam..en de deur van de slaapkamer uitgaan. Daar de zomer was, stonden alle deuren open en ik zag haar door de aangrenzende kamer gaan, het huis verlaten en de atmossfeer bestreden. zij wandelde in de atmosfeer even gemakkelijk als wij op de aarde lopen en een heuvel beklimmen. Onmiddelijk nadat zij het huis had verlaten sloten zich twee bevriende geesten bij haar aan en met hun driéén begonnen zij op een bevallige wijze schuins door de ether omhoog te stijgen . ik bleef ze nakijken totdat zij door de afstand uit mijn gezicht raakten en daarop kwam ik weer tot mijzelf

'Uittredingen

 Uittredingen2

 Uittredingen3

15:46 Gepost door Lucie in Mediums en helderziende | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.