26-02-10

Engelen...

22736_107224802622962_100000063289955_181557_1641166_n

Wat zijn Engelen?

Engelen zijn mensen die doorschijnend zijn. Het zijn mensen die " licht" doorgeven. Waar ze zijn wordt alles helder en klaar. Het zijn mensen vol leven, die wat dood is tot leven brengen. Engelen zijn mensen die een soort oorspronkelijk vreugde uit het paradijs hebben meegekregen. geloof me, Engelen zijn wezens van vlees en bloed, die op een onzichtbare wijze de wereld recht houden. Diep in hen voel je iets van het mijsterie, van een ondoorgrondelijke goedheid, die door alles heen naar de mensen toe wil. In hen wordt een liefde tastbaar, die je zomaar omarmen wil. Je bent met iets bezig, je komt er niet meer klaar. En langs een onzichbare antenne krijgt ergens iemand een ingeving een soort bevel om je te benaderen en je te helpen, je een steun te zijn, je een duw te geven of te troosten " je bent een engel "  zeg je dan. Je zegt het tegen een man een vrouw een jongen een meisje. Geslacht en leeftijd spelen geen rol. Er komt iets goed iets heerlijks over je. Het leven wordt licht en alle pijnen is weg !!!Maar Engelen kun je niet krijgen op bestelling. Ze komen dikwijls onverwacht, zijn soms onopvallend aanwezig. Wijzen je de weg en verdwijnen weer !! Ik heb al heel wat engelen ontmoet, soms kwamen ze uit een massa gestreden, doken op uit de straat, gaven je een hand loste je problemen op en verdwenen weer uit de straat en in de massa. Naamloos, zonder te wachten op dank. Er zijn te weinig engelen, daarom is er nog zoveel duisternis en zoveel ellende... God is op zoek naar engelen, onder de mensen nu. Maar teveel mensen zien hem niet meer, horen hem niet meer. Ze hebben hun eigen antenne gestoord of afgebroken. ze vangen niets meer op en geven niets meer door. kom, je bent een engel en er zijn in je eigen omgeving mensen genoeg voor wie je een engel kunt zijn.

Bron Phil Bosmans.

20:38 Gepost door Lucie in Engelen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

23-02-10

Onze...

22736_107492559262853_100000063289955_187881_21257_n

Onze lichamelijke structuur lijkt het geschikst voor gevoelens van liefde en medeogen. We merken dat een rustige, liefhebbende, heilzame geestenstoestand een weldadig effect heeft op onze gezondheid en ons lichamelijk welzijn. Gevoelens van frustratie, angst, opwinding en woede daarentegen kunnen een verwoestende uitwerking hebben op onze gezondheid.

09:35 Gepost door Lucie in De Dalai Lama | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

22-02-10

Ik geloof...

22736_107235875955188_100000063289955_181747_865531_n

Ik geloof dat mensen vaak verwachten dat de ander eerst positief op hen reageert, in plaats van dat ze zelf het initiatief nemen om de mogelijkheden te creéren. Dat vind ik verkeerd; het veroorzaakt problemen en kan hindernissen opwerpen, zodat  we een gevoel van afzondering krijgen. Als je dat gevoel van afzondering en eenzaamheid wilt overwinnen, kan je de basishouding een enorm verschil uitmaken. Je kunt anderen het beste benaderen met gevoelens van mededogen.

12:38 Gepost door Lucie in De Dalai Lama | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

17-02-10

Onze...

22736_107488115929964_100000063289955_187740_4458272_n

Onze houding ten opzichte van lijden is erg belangrijk, want als er zich lijden voordoet, kan de houding van invloed zijn op de manier waarop we het tegemoet treden. Meestal voelen we ten opzichte van pijn en lijden intense afkeer en onverdraagzaamheid. Maar als we onze houding ten opzichte van lijden veranderen, zodat we het beter kunnen verdragen, kunnen we daarmee het gevoel geestelijk ongelukkig, onbevredigd en ontevreden te zijn, bestrijden.

15:47 Gepost door Lucie in De Dalai Lama | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

15-02-10

In het begin...

22736_107232722622170_100000063289955_181676_7799291_n

In het begin is het effect van onze positieve gewoonten nog erg klein, zodat de negatieve invloeden heel sterk blijven. Maar ten slotte, naarmate je die positieve gewoonten geleidelijk opbouwt, neemt het negatieve gedrag automatisch af... door deze methoden steeds maar weer toe te passen kunnen we een punt bereiken waarop er nog wat verwarring kan optreden, maar waarop de negatieve gevolgen voor onze geest aan de oppervlakte blijven, als golven die aan de oceaan- oppervlak rimpelingen veroorzaken, maar in de diepte niet veel effect teweegbrengen.

12:46 Gepost door Lucie in De Dalai Lama | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

12-02-10

Om..

om geweldloos te leven moet men dapper zijn. Lafheid brengt hier geen heil.

22736_107321399279969_100000063289955_183378_2056365_n

Geen enkele zaak is edel genoeg om geweld te verantwoorden.

14:04 Gepost door Lucie in Boedistische leer | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

10-02-10

De tijd...

boom2

De tijd en moeite die ons kost om op zoek te gaan naar de zin van het lijden betaalt zich ruimschoots terug als er akelige dingen gebeuren. Maar om hiervan de vruchten te plukken moeten we onze zoektocht naar de zin van het lijden al beginnen als het goed gaat. Een boom met sterke wortels kan de heftige storm doorstaan, maar de boom kan geen wortels ontwikkelen op het moment dat de storm aan de horizon verschijnt.

18:56 Gepost door Lucie in De Dalai Lama | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

08-02-10

Kinderen..

22736_107240125954763_100000063289955_181799_6918483_n

Mediumschap uit zich bij kindere op verschillende manieren.

Helderwetenheid!!

Het kind weet veel, geef gewoon antwoorden op alle vragen. Heeft een grote wijsheid, maar weet niet altijd hoe ze eraan komen. Ouderen denken vaak te grote fantasie.

Vroege helderzienheid

Een kind kan waarschuwen voor bepaalde dingen, zoals een ongeluk of iemand die zal overgaan. Reatie van anderen " te grote fantasie" angstig, overbezorgd kind.

Het zien van Entiteiten

Het kind kan met onzichbare vriendjes spelen. Het toont geen angst, en vindt het normaal, en denkt dat iedereen die vriendjes ziet.

Het zien van Entiteiten die angst veroorzaken.

Dit is erg moeilijk voor een kind. Ken je de film THE SiXTH SENSE, wie deze film heeft gezien, kan een voorstelling maken van de ernorme angsten, van een kind die zulke dingen meemaken. voor een kind is alles ongrijpbaar,niet minder beangstigd. Wat erg is,een kind die niet geloofd wordt, en nergens heen kan met zijn angsten. Sommige kinderen moeten serieus genomen worden, tot dat uit het onderzoek blijkt of het echt fantaseert.

Psychiaters, Spsychologen,,Artsen in de regullere gezondheidszorg, zouden zich meer moeten verdiepen in de paranomatie fenomenen.

13:30 Gepost door Lucie in Mediums en helderziende | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

05-02-10

Probeer...

22736_107224215956354_100000063289955_181534_1633655_n

Probeer dapper te zijn, in elk moment van de strijd. Angst zal je taak alleen maar zwaarder maken.

13:48 Gepost door Lucie in Boedistische leer | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

03-02-10

In...

22736_107224252623017_100000063289955_181544_1686130_n

In een hart vol van liefde is geen ruimte voor haat.

21:03 Gepost door Lucie in Boedistische leer | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

01-02-10

Alle...

22736_107315242613918_100000063289955_183214_8206564_n

Alle waanvoorstellingen, alle kwellende emoties en gedachten, zijn in weze vertekend, in zoverre dat ze hun oorsprong hebben in een verkeerde waarneming van de werkelijke situatie. Hoe sterk ze soms ook zijn, in weze hebben deze negatieve emoties geen sterk fundament. Ze berusten op onwetendheid. Elke positieve emotie en elke positieve geestenstoestand, zoals liefde, medeogen, inzicht,enzovoort, heeft daarentegen een solide basis. Als de geest een dergelijke positieve ervaart, is er geen vertekening.

21:13 Gepost door Lucie in De Dalai Lama | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |