17-12-13

Onze..

 

 

naamloos.png

Uit het boek Emed zijn leven aan gene zijde.

De betekenis van onze vader.

Onze vader- dit is spreken met Hem die wij als de Albron, de volmaakte liefde kennen; alleen zorgzame, waakzame liefde voor zijn schepping; de menselijke geest.

Die in de hemelen is- dat is het kennen van de sferen waarin men met god kan spreken, die ver boven ons liggen maar nochtans niet onbereikbaar zijn, omdat onze gedachten juist de kracht bezitten om Hem te bereiken.

Uw naam worde geheiligd- want slechts met liefde en eerbied kan men de naam uitspreken, maar doe het zonder angst.

Uwe rijk kome- welk een belofte! Het rijk Gods voor ieder toegankelijk! niet voor een bepaalde groep of gemeente, maar voor iedereen. Het is geen vraagstuk aan twijfel onderhevig, het is een zeker weten dat dit rijk voor ieder openstaat, zonder onderscheid van geloof, ras of kleur.

Uw wil geschiede op aarde als in de hemelen- wat het beste is voor de mens, daar legt God Zijn wil op, maar ook in de sferen(hemelen) staat alles zonder leiding. Verwacht dus niet, dat god zich bezighoudt met allerlei kleine en vaak onbenullige dingen die de mens zelf kan oplossen, want God houdt zich bezig met de evolutie; de werelden liggen in zijn handen. De moeilijkheden die u zelf heeft geschapen en dat dikwijls het geval moet u ook zelf proberen op te lossen, al mag u gerust om steun vagen. Ook wij aan gene zijde moeten onze vraagstukken zelf oplossen en kennen de daarom verbonden vreugde van de overwinning.

Geef ons heden ons dagelijks brood- wil niet alleen maar zeggen het verse broodje met liefst iets ertussen, maar wil ook zeggen het geestelijk voedsel dat broodnodig is; het inzicht in het wereldgebeuren waarin u meewerkt en opgenomen bent. Het wil niet alleen de stoffelijke waarden omvatten, maar ook al datgene waar wij onze geest dagelijks mee kunnen verrijken.

En vergeef ons onze schulden- een veel moeilijker vraag en zwaarder door de druk die erop ligt, want op een andere wijze zijn wij allemaal schuldig, omdat wij niet genoeg voor de wereldvrede willen doen in een gevoel van machteloosheid; schuldig, omdat er niet genoeg goede wil is om te trachten anderen de hand toe te steken, want aan deze strofe van het onzevader is de volgende onherroepelijk verbonden; gelijk wij vergeven aan onze schuldenaren. de mens vergeeft niet zo gemakkelijk, men bidt dit wel en men geeft de belofte gelijk wij vergeven; maar dikwijls is dat in de praktijk heel anders. Men duwt de vijandschap weg, maar bij het minste of geringste springt deze weer met kracht omhoog. De druk van het werkelijk vergeven opdat onze fouten ook vergeven worden, ligt niet in het feit dat men vergiffenis vraagt en verwacht, maar bovenal in het proberen te vergeven zonder wrok, zonder nog te willen denken aan het voorbije dat toch niet meer te veranderen valt. zij die haten zullen door haat omkomen, dat een andere wet die toch geschreven staat. De belofte van te willen vergeven wordt maar zelden in haar volledigheid nageleefd.

Leid ons niet in bekoring maar verlos ons van het boze- hier zullen de mensen de grootste fout maken die te bedenken valt, namelijk vragen om verlost te worden van alles wat hun geest kwaad kan doen, maar niet zelf gaan vechten.. Integendeel zij zullen zich verontschuldigen, omdat zij niet sterk genoeg zijn tegenover ' de boze' ' het kwade' dat schade aan hun geest toebrengt. Men voelt een soort wrok in zich, omdat men op zijn levensweg dat kwade kan ontmoeten en men maakt zich zo dikwijls van alles af met de dooddoener; ' ik kan er niet tegenop' Vervolgens laat men zich naar de afgrond glijden . Wat verstaan wij eigenlijk onder het kwade, ' de boze'? zien de mensen hierin direct het werk van de duivel of zijn het hun felle hartstochten die hen in hun macht hebben? de mens immers heeft én het kwade en het goede in zich en daardoor ontstaat, dat of het goede of het kwade bezit van de mensen kan nemen, en de prachtige vrije wil die zij hebben meegekregen, moet hen in staat stellen om aan het kwade te ontkomen.

Schrijfter W.A.H Mulder Schalekamp.

extImg.jpg


De geleidegeest Emed vertelt via een medium zijn levensverhaal en zijn ervaringen aan gene zijde van de dood.


11:52 Gepost door Lucie in Boeken. | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.