05-08-11

Omdat...

201108041251-1_wolken-met-een-gezicht-video.jpg

Omdat al onze daden een universele dimensie hebben en van invloed kunnen op andersmans geluk, is ethiek onmisbaar om te voorkomen dat we anderen benadelen.

20:38 Gepost door Lucie in De Dalai Lama | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

26-07-11

We ..

184036_10150181812087255_560057254_6056643_2267289_n.jpg

We moeten ons voortdurend bewust zijn van ons lichaam en zijn daden, van onze spraak en van wat we zeggen, en van ons hart en onze geest en van wat we denken en voelen. We moeten gespitst blijven op het geringste negativisme en onzelf vragen blijven stellen als; ' Ben ik gelukkiger als mijn gedachten en emoties negatief en distructief zijn zijn of als ze heilzaam zijn? 'Wat is de aard van het bewustzijn? Bestaat het onafhankelijk en los van andere factoren,  of is het juist van anderen factoren afhankelijk? We moeten denken, denken, denken. we moeten net zo zijn als de wetenschappers, die gegevens verzamelt en analyseert en daaruit de juiste conclusies trekt.

20:37 Gepost door Lucie in De Dalai Lama | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

11-07-11

Inzicht..

Natuur%20Kortrijk.jpg

Inzicht krijgen in ons eigen negatisme is een taak waar we ons hele leven mee bezig zijn en die we bijna eindeloos kunnen verfijnen. Maar als we die taak niet op ons nemen, kunnen we niet zien waar we ons leven de nodige veranderingen moeten aanbrengen.

10:53 Gepost door Lucie in De Dalai Lama | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

01-07-11

Zolang..

3079869940_64d26a20d9.jpg

Zolang we op deze kleine planeet vertoeven, hebben wij behoefte aan menselijkheid, vriendelijkheid en genegenheid.

19:28 Gepost door Lucie in De Dalai Lama | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

23-06-11

De..

dyn004_original_850_600_pjpeg__4a002136ad558331d2e8829b0eb30a61.jpg

De gevoelens van een moeder voor haar kind zijn een klassiek voorbeeld van liefde. Voor de veiligheid, bescherming en het welzijn van haar kinderen is een moeder bereid haar eigen leven op te offeren. Als je je dat beseft, zouden kinderen daar jegens hun moeder dankbaar voor moeten zijn en die dankbaarheid uiten door zich goed te gedragen.

11:10 Gepost door Lucie in De Dalai Lama | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13-06-11

Leer..

nuevoreto.jpg

Leer u aan de stilte laven, waar het leven u geleidt. Zij is uwe veilige haven, want zij is de grootste gave van de eeuwigheid.

Adama Van Scheltena.

 

 

 

 

21:34 Gepost door Lucie in De Dalai Lama | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

11-05-11

Wanneer...

album_large_4058225.jpg

Wanneer de activiteiten van lichaam, spraak en geest steeds meer op het welzijn van anderen gericht worden, ontwikkeld je een diep gevoel van liefde en betrokkenheid.

14:04 Gepost door Lucie in De Dalai Lama | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

04-05-11

ik heb..

5ab418850181ed8b0beaf13664836263.png

Ik heb altijd geloofd in liefde, mededogen en een gevoel van universeel respect. Ieder mens heeft dat potentieel.

20:29 Gepost door Lucie in De Dalai Lama | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

27-04-11

Een...

181724_184578018250849_100000959562691_421786_902636_n.jpg

Een hart vol liefde en medeogen is de belangrijkste bron van innerlijke kracht, wilskracht, geluk en geestelijke kalmte.

12:06 Gepost door Lucie in De Dalai Lama | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

06-04-11

Als ik...

P1000096.JPG

Als ik de mensen geluksmomenten kan bezorgen, heb ik het gevoel dat mijn leven zinvol is. het schenkt me diepe voldoening-dienstbaarheid geeft altijd een goed gevoel.Ik ben gelukkig wanneer ik anderen kan helpen. voor mij is mededogen, zorgzaamheid voor de ander, het allerbelangrijkste voor een mens.

Geschilderd door

!cid_FED229D750C94A919BCC13806E1727CB@ToshibaPC.gif

 

16:32 Gepost door Lucie in De Dalai Lama | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-03-11

Het...

P1000099.JPG

Het omvattender maken van je liefde begint met het ontwikkelen van gemoedrust, waarbij het belangrijkste is dat het niet van belang is of een bepaalde persoon goed of slecht tegen je is, maar dat je beseft dat die persoon net als jij naar geluk streeft en niet wil lijden.

Geschilderd door

 

!cid_FED229D750C94A919BCC13806E1727CB@ToshibaPC.gif

 

11:44 Gepost door Lucie in De Dalai Lama | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-03-11

De..

20cw6.jpg

De ontwakende geest wordt wel vergeleken met de zon, want als de zon is opgekomen kan de duisternis haar licht niet verdrijven, maar één straal zonlicht kan wel duisternis verdrijfen.

10:52 Gepost door Lucie in De Dalai Lama | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

21-02-11

Concentreer....

Liefde-kun-je-niet-kopen.jpg

Concentreer je in het dagelijkse leven op de voordelen van liefde, mededogen, vriendelijkheid enzovoort, en richt je vervolgens op de nadelen van woede. Een dergelijke voort-durende bewuste beschouwing, een groeiende waardering van liefde, die zich steeds vernieuwt en omvangrijker wordt, zal de geneigheid om te haten doen afnemen en ons respect voor liefde alleen maar doen groeien.

13:42 Gepost door Lucie in De Dalai Lama | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

16-02-11

Liefde...

88299175_Y3nfFXI2_IMG_7813.jpg

Liefde maakt het verschil...en bedek dat het geven van liefde gelukkig stemt, zodat je er zelf nog het meeste baat van hebt.

14:13 Gepost door Lucie in De Dalai Lama | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

07-02-11

Als...

!cid_7360835BF74248FFA73BD01BFCD7705D@morob0ffl278zn.gif

Als iemand nooit liefde voor zichzelf uit enige hoek heeft ervaren, is dat heel triest. Maar als hij een persoon kan ontmoeten die onvoorwaardelijke liefde toont- gewoon aanvaarden en mededogen. Als hij weet dat hij het objecht van iemands genegenheid en liefde is, zal dat grote invloed op hem hebben en zal hij dat waarderen. Omdat er een zaad in hem is, zal die daad van liefde dat zaad laten ontkiemen.

 

 

20:02 Gepost door Lucie in De Dalai Lama | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10-01-11

Iemands...

Scan0008 (400 x 318).jpg

Iemands "ik' gevoel of ego is uitsluitend geinteresseerd in het voldoen aan eigenbelang, aan egoistische  verlangen, waarbij het welzijn van anderen volkomen wordt veronachtzaamd. Een ander soort ego of " ik '- gevoel is juist gebaseerd op oprechte betrokkenheid bij anderen en op verlangen van dienst te kunnen zijn. Om aan dat verlangen van dienst te kunnen zijn te voldoen heb je een sterk "ik '-gevoel nodig, en een gevoel van zelfvertrouwen. dit soort zelfvertrouwen leidt tot positieve resultaten. 

21:12 Gepost door Lucie in De Dalai Lama | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-12-10

In..

hemel.jpg

In feite is je vijand de noodzakelijke voorwaarde voor het beoefenen van lijdzaamheid. Zonder een daad van een vijand kan er zich geen lijdzaamheid of verdraagzaamheid voordoen. Onze vrienden stellen ons normaal gesproken niet op de proef en bieden ons niet de gelegenheid lijdzaamheid te ontwikkelen; dat doen alleen onze vijanden. Vanuit dit gezichtspunt moeten we onze vijand dus als een belangrijke leermeester beschouwen en hem vereren omdat hij ons deze kostbare gelegenheid heeft geboden om lijdzaamheid te oefenen.

 

 

 

16:00 Gepost door Lucie in De Dalai Lama | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

11-11-10

Wetenschappers...

Zonsondergang%20in%20de%20Morvan%20-%20Philippe%20Vercoutter%20(20050605%20-%20IMG_7930)%20WGA.jpg

Wetenschappers hebben ontdekt dat zelf een kunstmatig opgewekte frons of glimlach vaak overeenkomstige emoties van woede of geluk oproept; dit suggereerd dat we gewoon ' bewegingen uit te voeren " en herhaaldelijk positief gedrag te vertonen uiteindelijk een daadwerkelijke innerlijke verandering teweeg kunnen brengen,-H.C.

20:46 Gepost door Lucie in De Dalai Lama | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

09-11-10

Motivatie...

qualitaet.jpg

Motivatie is erg belangrijk. In feite kunnen we elke menselijke daad opvatten als een vorm van beweging, en de drijfveer achter een daad is iemands motivatie. Als je motivatie zuiver en oprecht is, als je wordt gemotiveerd door een verlangen om te helpen op basis van vriendelijkheid, mededogen en respect, dan kun je elk soort werk, op elk gebied, volhouden, en effectiever functioneren met minder angst en zorgen, omdat je niet bang bent voor anderen ervan vinden of voor de vraag of het je uiteindelijk zal lukken je doel te bereiken.

11:37 Gepost door Lucie in De Dalai Lama | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

18-10-10

Als....

natuur.jpg

Als we ons verplichten eerlijk te zijn, dragen we ertoe bij onbegrip, twijfel en angst in de samenleving te verminderen. Op een bescheiden maar waardevolle manier scheppen we de voorwaarden voor een gelukkige wereld.

 

11:20 Gepost door Lucie in De Dalai Lama | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

07-10-10

Hoe...

dyn009_original_800_600_pjpeg_2529177_ad2f4ba0464f11985290d3a5668f9681.jpg

Hoe beter het ons lukt ons hart en onze geest te veranderen door het ontwikkelen van spirituele eigenschappen, hoe beter we in staat zijn tegenslagen het hoofd te bieden en hoe groter de kans dat onze daden moreel heilzaam zullen zijn.

 

 

09-09-10

We moeten...

1721106-d24166d6d76d7cae.jpg

We moeten onze tijd altijd nuttig gebruiken. zolang we dit lichaam hebben, en vooral deze verbazingwekkende menselijke geest, in elke minuut iets kostbaars. Ons dagelijkse bestaan is vervuld van hoop, ook al biedt die geen garantie voor onze toekomst. Er bestaat geen garantie dat we hier morgen om deze deze tijd nog steeds zullen zijn. Maar toch werken we daarvoor, puur op basis van hoop. Daarom moeten we onze tijd zo goed mogelijk benutten,  dit is volgens mij de juiste manier om onze tijd te besteden: sta zoveel mogelijk ten diensten van andere mensen, andere voelende wezens. E zo niet, doe ze dan in elk geval geen kwaad. Ik geloof dat dit de basis is van mijn filosofie. Voor het bereiken van het ware geluk moet je misschien je opvattingen, je manier van denken volledig veranderen, en dat is niet eenvoudig.

 

20:41 Gepost door Lucie in De Dalai Lama | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

02-03-10

Ook...

22736_107232739288835_100000063289955_181681_3629443_n

Ook al zijn je ervaringen het gevolg van je daden uit het verleden, dat betekent nog niet dat je als individu geen keus hebt of dat je niet het initiatief kunt nemen om te veranderen.. we mogen niet passief worden en onszelf ontheffen van de plicht persoonlijk initiatief te nemen omdat alles het gevolg zou zijn van Karma, want als je het concept Karma goed begrijpt, begrijp je ook dat Karma ' actie' betekent...Wat voor toekomst er zal ontstaan, hebben we daarom in belangrijke mate, in het heden, in eigen hand. De toekomst wordt bepaald door de initiatieven die we op dit moment nemen.

12:16 Gepost door Lucie in De Dalai Lama | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

23-02-10

Onze...

22736_107492559262853_100000063289955_187881_21257_n

Onze lichamelijke structuur lijkt het geschikst voor gevoelens van liefde en medeogen. We merken dat een rustige, liefhebbende, heilzame geestenstoestand een weldadig effect heeft op onze gezondheid en ons lichamelijk welzijn. Gevoelens van frustratie, angst, opwinding en woede daarentegen kunnen een verwoestende uitwerking hebben op onze gezondheid.

09:35 Gepost door Lucie in De Dalai Lama | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

22-02-10

Ik geloof...

22736_107235875955188_100000063289955_181747_865531_n

Ik geloof dat mensen vaak verwachten dat de ander eerst positief op hen reageert, in plaats van dat ze zelf het initiatief nemen om de mogelijkheden te creéren. Dat vind ik verkeerd; het veroorzaakt problemen en kan hindernissen opwerpen, zodat  we een gevoel van afzondering krijgen. Als je dat gevoel van afzondering en eenzaamheid wilt overwinnen, kan je de basishouding een enorm verschil uitmaken. Je kunt anderen het beste benaderen met gevoelens van mededogen.

12:38 Gepost door Lucie in De Dalai Lama | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

17-02-10

Onze...

22736_107488115929964_100000063289955_187740_4458272_n

Onze houding ten opzichte van lijden is erg belangrijk, want als er zich lijden voordoet, kan de houding van invloed zijn op de manier waarop we het tegemoet treden. Meestal voelen we ten opzichte van pijn en lijden intense afkeer en onverdraagzaamheid. Maar als we onze houding ten opzichte van lijden veranderen, zodat we het beter kunnen verdragen, kunnen we daarmee het gevoel geestelijk ongelukkig, onbevredigd en ontevreden te zijn, bestrijden.

15:47 Gepost door Lucie in De Dalai Lama | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

15-02-10

In het begin...

22736_107232722622170_100000063289955_181676_7799291_n

In het begin is het effect van onze positieve gewoonten nog erg klein, zodat de negatieve invloeden heel sterk blijven. Maar ten slotte, naarmate je die positieve gewoonten geleidelijk opbouwt, neemt het negatieve gedrag automatisch af... door deze methoden steeds maar weer toe te passen kunnen we een punt bereiken waarop er nog wat verwarring kan optreden, maar waarop de negatieve gevolgen voor onze geest aan de oppervlakte blijven, als golven die aan de oceaan- oppervlak rimpelingen veroorzaken, maar in de diepte niet veel effect teweegbrengen.

12:46 Gepost door Lucie in De Dalai Lama | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

10-02-10

De tijd...

boom2

De tijd en moeite die ons kost om op zoek te gaan naar de zin van het lijden betaalt zich ruimschoots terug als er akelige dingen gebeuren. Maar om hiervan de vruchten te plukken moeten we onze zoektocht naar de zin van het lijden al beginnen als het goed gaat. Een boom met sterke wortels kan de heftige storm doorstaan, maar de boom kan geen wortels ontwikkelen op het moment dat de storm aan de horizon verschijnt.

18:56 Gepost door Lucie in De Dalai Lama | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

01-02-10

Alle...

22736_107315242613918_100000063289955_183214_8206564_n

Alle waanvoorstellingen, alle kwellende emoties en gedachten, zijn in weze vertekend, in zoverre dat ze hun oorsprong hebben in een verkeerde waarneming van de werkelijke situatie. Hoe sterk ze soms ook zijn, in weze hebben deze negatieve emoties geen sterk fundament. Ze berusten op onwetendheid. Elke positieve emotie en elke positieve geestenstoestand, zoals liefde, medeogen, inzicht,enzovoort, heeft daarentegen een solide basis. Als de geest een dergelijke positieve ervaart, is er geen vertekening.

21:13 Gepost door Lucie in De Dalai Lama | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

20-01-10

We...

media_xl_3460641

We moeten onze tijd altijd nuttig gebruiken. zolang we dit lichaam hebben, en vooral deze verbazingswekkende menselijke geest, in elke minuut iets kostbaars. ons dagelijkse bestaan is vervuld van hoop, ook al biedt die geen garantie voor de toekomst. Er bestaat geen garantie dat we morgen om deze tijd nog steeds zullen zijn. Maar toch werken we daarvoor, puur op basis van hoop. Daarom moeten wij onze tijd zo goed mogelijk benutten. Dit is volgens mij de juiste manier om onze tijd te besteden: sta zoveel mogelijk ten dienste van anderen mensen, andere voelende wezens. En zo niet, doe ze dan in elk geval geen kwaad. ik geloof dat dit de basis is van mijn filosofie.

16:40 Gepost door Lucie in De Dalai Lama | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |