03-05-14

Uit...

naamloos.png

Uit het 3de boek  van Loes van Loon. In liefde zal men wederkeren.

 

In liefde wil ik u zeggen, Dat de wereld heelt.

In liefde wil ik u zeggen, Dat de Alkracht ons niets beveelt.

Van eenieder op aarde, zowel als aan gene zij, Zult u aangeraakt worden door zijn liefde, Zowel als die van mij.

Want wij allen zijn uw broeder, Uw zuster of zielendier. En de Alkracht is onze hoeder. Zowel op aarde als in het leven hier.

Denk toch niet, mijn naasten, Dat het leven u wil haasten. Het gaat toch om het respect voor u allen. Ook uw leer proces verdient, zelf het vallen.

Want u bent het aangegaan, In moed en vertrouwen. dus uit eigenliefde wilde u leren. Omdat u in respect voor uzelf, het goede wilt behouden.

Laat de liefde naar uzelf. Een leidraad zijn in uw leven. En dan zeg ik u vanuit het Licht. Dat u zich in vervolmaking zult begeven.

 

In diep respect naar u allen, onderschrijf ik dit met mijn naam.

Emed.

16:49 Gepost door Lucie in Boeken. | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

22-03-14

Wij zijn allen...

1001004001642494.jpg

Dit tweede boek van het medium Loes van Loon en haar gids Hebenes gaat hoofdzakelijk over de wetten van karma en re­ïncarnatie. Dat je de plek waar je geboren wordt zelf uitkiest, dat je er sowieso zelf voor kiest om op aarde te komen en waar­om; hoe je huidige leven be­paald is door je vorige levens, en hoe je keuzes van nu bepalend zijn voor de toekomst. Steeds draait het om eigen keuzes, om de vrije wil. Om actie geeft reactie, ofwel: oorzaak en gevolg.
Ook voor mensen die zich al langer verdiepen in deze materie, zit er veel in dit boek. Door de een­voud - Hebenes en Loes blazen nooit hoog van de toren - kun je al snel denken "ja hoor, dat weet ik allemaal wel". Maar hoe zit het er eigenlijk mee? Als je het al weet, dóe je het ook? Hoe vaak gebeurt het niet dat we boos worden op iemand, omdat ie iets niet kan? Of een bepaalde eigenschap of vaardigheid niet bezit? Stimuleren we op zo'n moment iemand om datgene te doen waarin hij zich­zelf kan zijn en kan uitblinken?
Spiritualiteit heeft immers alles te maken met respect, waar-achtigheid en een liefdevolle benadering van jezelf en je naasten in het leven van alledag. Dit boek gaat over het leven zelf, over het hier en nu, en hoe we kunnen groei­en terwijl we met beide benen op de grond staan.

Recensie(s)


In het tweede boek van dit medium en haar gids Hebenes worden geen vragen gesteld waar Hebenes antwoord op geeft, zoals in het eerste deel 'Door licht gebonden'*. In dit boek, dat door middel van de helderhorendheid van het medium tot stand is gekomen, vertelt de gids vooral hoe het gedrag van mensen in dit leven invloed heeft op het leven van anderen en op de toekomst van alle betrokkenen. De lessen die mensen in het leven kunnen leren en de invloed daarvan op hun karma, het leven na de dood en de begeleiding van gidsen komen daarbij uitgebreid aan de orde. Veel mensen kennen de theorie over karma uit andere werken, maar in dit boek wordt op zeer simpele wijze aangegeven hoe men er in het dagelijks leven mee om kan gaan. De toon van het boek kan, door de hoeveelheid vragen die aan de lezers worden gesteld, nogal drammerig overkomen. Maar overduidelijk komen daarbij steeds de positieve bedoelingen van de gids naar voren; veel lezers zullen hem daarom zijn preken van harte vergeven en hun bestaan in een werkelijk ander perspectief gaan zien.

11:03 Gepost door Lucie in Boeken. | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

11-01-14

De jongen...

9200000018267998.jpg

'Weet je nog hoe het in het ziekenhuis was, Colton?' vroeg Sonja.
'Ja, mama, dat weet ik nog,' zei hij. 'Daar hebben de engelen voor me gezongen.'

Wanneer Colton Burpo ternauwernood een zware operatie overleeft, is de familie dolgelukkig. Groot is hun verbazing als hij maanden later begint te vertellen over de tijd die hij in de hemel heeft doorgebracht: dat hij zijn zusje, van wie het leven na twee maanden eindigde in een miskraam en over wie nooit werd gesproken, heeft gezien. Ook heeft hij zijn overgrootvader en zelfs Jezus ontmoet.

Met de ontwapenende onschuld van een kind, beschrijft Colton Jezus, de engelen, de grootheid van God, en hoeveel Hij van ons houdt.

Het verhaal van Colton zal de manier waarop je denkt over de eeuwigheid veranderen; het biedt je de kans om te zien en te geloven als een kind.

Recensie(s)


Het verhaal van de vierjarige Colton, die in allerijl geopereerd moest worden aan een ontstoken blindedarm. De situatie is levensbedreigend en tijdens de operatie sterft Colton bijna. Wonder boven wonder herstelt hij en begint dan te vertellen, hoe hij de artsen met hem bezig zag. Wat zijn ouders op dat moment deden en voelden. De familie weet niet wat ze met zijn verhalen aanmoet. Maar de verhalen die Colton vertelt over zijn ervaringen met God, met Jezus in de hemel, de ontmoetingen daar met zijn te vroeg geboren zusje en zijn overgrootvader, informatie die hij nooit eerder gehoord had, zeker niet met zoveel details, doen bij zijn ouders (zijn vader is predikant en ondernemer) en bij de geloofsgemeenschap in het dorpje Imperial (Nebraska) de overtuiging groeien dat zij hem wel moeten geloven... Todd Burpo en zijn vrouw, zeer gelovig, maar niet zweverig, vertellen dit verhaal tot in de kleinste details en spiegelen alle informatie die hun zoon hun geeft aan verhalen in de Bijbel. De journalist Lynn Vincent is co-auteur. De lezer moet de rode draad in het verhaal goed vasthouden, maar zal geboeid raken door de openheid en eerlijkheid. Er is meer tussen hemel en aarde dan mensen kunnen vermoeden.

13:42 Gepost door Lucie in Boeken. | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

17-12-13

Onze..

 

 

naamloos.png

Uit het boek Emed zijn leven aan gene zijde.

De betekenis van onze vader.

Onze vader- dit is spreken met Hem die wij als de Albron, de volmaakte liefde kennen; alleen zorgzame, waakzame liefde voor zijn schepping; de menselijke geest.

Die in de hemelen is- dat is het kennen van de sferen waarin men met god kan spreken, die ver boven ons liggen maar nochtans niet onbereikbaar zijn, omdat onze gedachten juist de kracht bezitten om Hem te bereiken.

Uw naam worde geheiligd- want slechts met liefde en eerbied kan men de naam uitspreken, maar doe het zonder angst.

Uwe rijk kome- welk een belofte! Het rijk Gods voor ieder toegankelijk! niet voor een bepaalde groep of gemeente, maar voor iedereen. Het is geen vraagstuk aan twijfel onderhevig, het is een zeker weten dat dit rijk voor ieder openstaat, zonder onderscheid van geloof, ras of kleur.

Uw wil geschiede op aarde als in de hemelen- wat het beste is voor de mens, daar legt God Zijn wil op, maar ook in de sferen(hemelen) staat alles zonder leiding. Verwacht dus niet, dat god zich bezighoudt met allerlei kleine en vaak onbenullige dingen die de mens zelf kan oplossen, want God houdt zich bezig met de evolutie; de werelden liggen in zijn handen. De moeilijkheden die u zelf heeft geschapen en dat dikwijls het geval moet u ook zelf proberen op te lossen, al mag u gerust om steun vagen. Ook wij aan gene zijde moeten onze vraagstukken zelf oplossen en kennen de daarom verbonden vreugde van de overwinning.

Geef ons heden ons dagelijks brood- wil niet alleen maar zeggen het verse broodje met liefst iets ertussen, maar wil ook zeggen het geestelijk voedsel dat broodnodig is; het inzicht in het wereldgebeuren waarin u meewerkt en opgenomen bent. Het wil niet alleen de stoffelijke waarden omvatten, maar ook al datgene waar wij onze geest dagelijks mee kunnen verrijken.

En vergeef ons onze schulden- een veel moeilijker vraag en zwaarder door de druk die erop ligt, want op een andere wijze zijn wij allemaal schuldig, omdat wij niet genoeg voor de wereldvrede willen doen in een gevoel van machteloosheid; schuldig, omdat er niet genoeg goede wil is om te trachten anderen de hand toe te steken, want aan deze strofe van het onzevader is de volgende onherroepelijk verbonden; gelijk wij vergeven aan onze schuldenaren. de mens vergeeft niet zo gemakkelijk, men bidt dit wel en men geeft de belofte gelijk wij vergeven; maar dikwijls is dat in de praktijk heel anders. Men duwt de vijandschap weg, maar bij het minste of geringste springt deze weer met kracht omhoog. De druk van het werkelijk vergeven opdat onze fouten ook vergeven worden, ligt niet in het feit dat men vergiffenis vraagt en verwacht, maar bovenal in het proberen te vergeven zonder wrok, zonder nog te willen denken aan het voorbije dat toch niet meer te veranderen valt. zij die haten zullen door haat omkomen, dat een andere wet die toch geschreven staat. De belofte van te willen vergeven wordt maar zelden in haar volledigheid nageleefd.

Leid ons niet in bekoring maar verlos ons van het boze- hier zullen de mensen de grootste fout maken die te bedenken valt, namelijk vragen om verlost te worden van alles wat hun geest kwaad kan doen, maar niet zelf gaan vechten.. Integendeel zij zullen zich verontschuldigen, omdat zij niet sterk genoeg zijn tegenover ' de boze' ' het kwade' dat schade aan hun geest toebrengt. Men voelt een soort wrok in zich, omdat men op zijn levensweg dat kwade kan ontmoeten en men maakt zich zo dikwijls van alles af met de dooddoener; ' ik kan er niet tegenop' Vervolgens laat men zich naar de afgrond glijden . Wat verstaan wij eigenlijk onder het kwade, ' de boze'? zien de mensen hierin direct het werk van de duivel of zijn het hun felle hartstochten die hen in hun macht hebben? de mens immers heeft én het kwade en het goede in zich en daardoor ontstaat, dat of het goede of het kwade bezit van de mensen kan nemen, en de prachtige vrije wil die zij hebben meegekregen, moet hen in staat stellen om aan het kwade te ontkomen.

Schrijfter W.A.H Mulder Schalekamp.

extImg.jpg


De geleidegeest Emed vertelt via een medium zijn levensverhaal en zijn ervaringen aan gene zijde van de dood.


11:52 Gepost door Lucie in Boeken. | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

22-12-12

De..

de-spiritualiteit-van-je-kindk-bouwman-9789061730187-4-1-image.jpg

De spiritualiteit van je kind.

Omschrijving

Sommige kinderen zijn heel gevoelig voor het spirituele, het wonder dat het leven overstijgt. zij stellen diepzinnige vragen, ze scheppen beelden, kleuren, vormen. Ze brengen God ter sprake. In dit boek verbindt Kitty Bouwman inzichten uit de traditie van de christelijke spiritualiteit met ervaringen van ouders en kinderen vandaag. Ontroerende uitspraken illustreren haar verhaal: " Mam, god kan zich in duizend stukjes verdelen! " hoe kunnen volwassen hier zo op reageren dat het kind zich verstaan voelt? Dit boek geeft leerkrachten, catecheten en vooral ouders inzicht in de vele verschijningsvormen van spiritualiteit bij kinderen. Praktische tips helpen om thuis, op school of in de kerkelijke omgeving speels met kind en geloof om te gaan en de gevoeligheid voor spiritualiteit te verfijnen.

20:52 Gepost door Lucie in Boeken. | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-07-12

Boeken..

imagesCAUNUC3V.jpg

 

Lorna Byrne ziet engelen en praat met hen, elke dag en al heel haar leven, zelfs toen ze nog een baby was. In hoog in de hemel vertelt ze hoe ze op latere leeftijd, als moeder van vier kinderen, de stilte verbreekt door de wereld te vertellen, over hun boodschappen. Lorna beschrijft de engelen bijzonder gedetailleerd en vertelt hoe zij zich inzetten voor de mensen en de wereld, en hoe ze haar hielpen haar leven weer op te bouwen na de dood van haar echtgenoot. Ze spreekt over de beschermengel van de aarde en legt uit waarom het zo belangrijk is dat wij naar hem luisteren. De woorden van Lorna Byrne geven hoop. Hoog in de hemel leert je dat, hoe eenzaam je je ook voelt, je altijd een beschermengel hebt die je nooit in de steek zal laten.

Gebed van de helende engelen. Dat van god naar de aarde is gebracht. door de aartsengel Michael. Laat, o helende engelen Uw hemelse heerscharen, neerdalen op mij. en op al mijn dierbaren. Laat me de straal van uw Helende engelen op me voelen, Het licht van uw helende handen. Ik zal uw heling laten beginnen. Zoals God het toestaat. Amen.

Uit het boek

 

15:56 Gepost door Lucie in Boeken. | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

16-06-12

Boeken

9789075636529.jpg

In Door licht verbonden vraagt het medium Loes van Loon haar gids Hebenes het hemd van het lijf. En hij geeft haar daar graag antwoord op via haar helderhorendheid of via automatisch schrift. 

Loes stelt 'gewone-mensen-vragen' , over liefde en verwachtingen, maar ook over angst en verdriet zoals bij abortus, echtscheiding, misbruik en mishandeling, zelfdoding en discriminatie, vragen die iedereen herkent. Hebenes geeft hier op een heel open manier antwoord op met als doel ons het gereedschap te geven voor de oplossingen. Hebenes geeft 'gewone-mensen-antwoorden', die voor iedereen te begrijpen, maar vooral ook te gebruiken zijn. Hij neemt daarbij de gelegenheid te baat om het een en ander uit te leggen over bijvoorbeeld de functie van pijn en verdriet, over omgaan met woede en agressie, over tweelingzielen, over het al dan niet bestaan van 'de hel'. 

Door licht verbonden is zeer toegankelijk voor mensen die voor het eerst in aanraking komen met een niet-tastbare wereld. Maar ook voor de spiritueel meer ervaren lezer bevat dit boek veel nieuws, vooral vanwege de prachtige beschrijvingen van het reilen en zeilen aan gene zijde, die zo levendig en beeldend zijn, dat je die wereld werkelijk voor je ziet. 

Loes van Loon

12:51 Gepost door Lucie in Boeken. | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

22-05-12

Boeken..

imagesCAYTMLF6.jpg

Stemmen van de overzijde is het indrukwekkende, waargebeurde levensverhaal van Rosemary Altea. Zij treedt in contact met hen die het tijdelijke met het eeuwige hebben verwisseld. Dit ontroerende boek zal voor velen de ontdekking van nieuwe dimensies in het leven betekenen.

Tijdens haar jeugd vertelde Rosemary Altea niets over de stemmen en geesten die ze 's nachts hoorde of zag, uit angst om, net als haar grootmoeder, voor gek te worden versleten. Gelukkig ontdekt en ontwikkelt zij later in haar leven haar gave als medium en genezer. Zij treedt met de hulp van Grey Eagle, haar gids en leermeester, in contact met 'de overzijde'. Zij is het medium, en via haar vertelt hij in heldere en duidelijke woorden over het hiernamaals, beschermengelen en de allesoverwinnende liefde.

De contacten met dierbaren die niet meer onder ons zijn, vormen een aangrijpend onderdeel van Rosemary's geloofwaardige en eerlijke boek. Deze contacten zijn niet alleen ontroerend maar vrijwel altijd ook opmerkelijk betekenisvol. Het herkennen van deze andere werkelijkheid is voor een ieder een bijzondere belevenis en geeft dieper inzicht in de betekenis van het leven.

Het verhaal van Rosemary Altea is onvergetelijk, haar oprechte woorden zijn hoopgevend. Dit is een schitterend boek over liefde en wijsheid.

Auteur:Rosemary Altea

 

10:28 Gepost door Lucie in Boeken. | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

03-05-12

Ook..

images.jpg

Ook dieren hebben een ziel

Hebben onze huisdieren een ziel? Jenny Smedley heeft veel met mensen en hun huisdieren gewerkt en is ervan overtuigd geraakt dat dieren niet alleen een ziel hebben maar ook over het vermogen beschikken om te helpen, te helen en te reïncarneren. In persoonlijke verhalen van mensen uit haar praktijk komt de speciale relatie tussen mens en dier tot leven. Ook dieren hebben een ziel bevat bijvoorbeeld beschrijvingen van overleden dieren die terugkeren bij hun bazen, paranormale gaven bezitten, of berichten van overleden dierbaren doorgeven. De auteur laat zien hoe je met je gestorven huisdier kunt communiceren en geeft een subliem inzicht in de verbazingwekkende connecties tussen mens en dier.

10:02 Gepost door Lucie in Boeken. | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

31-03-12

De ..

images.jpg

 
De meditatiegids biedt 140 stap-voor-staptechnieken. De meditaties zijn afkomstig uit allerlei spirituele tradities, zowel oosterse als westerse, en helpen u tot rust te komen en te centreren, met uw volle aandacht te leven, liefde en mededogen te ontwikkelen, problemen op te lossen, uw dromen te verwezenlijken en contact te leggen met het Goddelijke. De gids bevat ook adviezen voor meditatiehoudingen, het creëren van een gewijde ruimte en het invoeren van een dagelijkse meditatie oefening. Of u nu een beginner bent of al enige tijd mediteert, met dit praktische handboek kunt u meditatie gebruiken om te genezen, stress te verminderen, uzelf te leren kennen en spiritueel te groeien.Madonna Gauding
 
Madonna Gauding

17:46 Gepost door Lucie in Boeken. | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-03-12

Boeken..

naamloos.png

Schrijver Neale Donald Wals

Boeken :

imagesCAAX4WML.jpg

 

Gesprekken met god over goed en kwaad, de mens, werk, liefde en de zin van het leven. Verrassend, oneerbiedig, maar absoluut meeslepend.

 

imagesCAR0ZTS2.jpg

 Een ongewoon gesprek met god en een nieuw gesprek met god,

vooral over universele vragen die elk mens zich wel eens stelt, zoals: wat is de dood, wat is er na de dood, wat is het heelal, en wie of wat is er nog meer in het heelal? maar ook over opvoeding, huwelijk, de zin van het leven, en vele andere onderwerpen, vindt u hier soms controversiële, maar altijd inspirerende inzichten.

 

 

 

16:24 Gepost door Lucie in Boeken. | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-03-12

boeken..

1.jpg

Een blik in de eeuwigheid

 

Dr. Moody ontvangt jaarlijks duizenden verhalen van mensen over wat ze voelden, zagen en hoorden toen ze dicht bij de dood waren, ook krijgt hij verhalen binnen van mensen die aanwezig waren bij het overlijden van een dierbare. In zijn nieuwe boek laat hij zien dat familie en vrienden vaak getuigen zijn van de eerste momenten van de reis van hun dierbare van dit leven naar het volgende. Dat kan het aanschouwen zijn van een helder licht van een onbekende bron, of het zijn onverwachte inzichten in het leven van de overledene met feiten die niet bekend waren bij de nabestaanden. Dit bijzondere boek is een bron van troost voor nabestaanden en het bewijs van onze spirituele verbondenheid. Dit is het eerste boek over het bijzondere fenomeen van gedeelde ervaringen met de dood.

Auteur: Raymond Moody en Paul Perry

12:06 Gepost door Lucie in Boeken. | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

02-03-12

boeken..

VA724745.jpg

Een doorbraak in het genezen met je handen

Quantum-touch is een belangrijke doorbraak in de kunst van genezen met de handen. Of je nu chiropractor, fysiotherapeut, energetisch genezer bent, aan lichaamswerk doet of in een ander medisch beroep werkzaam bent, met quantum-touch kun je een dimensie aan je werk toevoegen die tot nu toe onmogelijk leek. In dit boek maak je kennis met speciale adem- en lichaamsconcentratietechnieken, waarmee je je energie op een zodanig niveau kunt brengen dat een lichte aanraking al voldoende is om houdingscorrecties te bewerkstelligen. Botten vallen na aanraking spontaan in hun juiste positie terug. Pijn en ontstekingen verminderen en genezingprocessen verlopen sneller. Kinderen kunnen het zich spelenderwijs eigen maken, zo simpel is de techniek, toegepast door artsen, acupuncturisten en in de chiropraxie heeft het een enorm effect.

Auteur: Richard Gordon

14:18 Gepost door Lucie in Boeken. | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-02-12

Als..

21927.JPG

Schrijver Deepak chopra; Leven na de dood.

Als een mens sterft diens lichaam. De ziel echter is een vorm van energie en verdwijnt niet. Depak Chopra laat in dit nieuwe boek zien dat de morderne wetenschap wondelijk goed aansluit bij oude wijsheid over reincarnatie en zielsverhuiszing.. Hij onderzoekt wat het betekend wanneer wij geconfronteerd met sterven,verdriet en rouw. Ontroerend en persoonlijk vertelt hij hoe het overlijden van zij eigen moeder hem ertoe bracht om de dood niet als een vijand te zien, maar als het belangrijkste geschenk dat het leven je biedt. zijn woorden zijn wijs, diep spiritueel en troostrijk.

11:49 Gepost door Lucie in Boeken. | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

15-02-12

Het...

9789048420322.jpg

Het nut van Mediums

Dit boek neemt u mee in de wereld van het spirituele en wijst licht op de verschillende en raakpunten van meduimschap, geloof en spiritaliteit..Het verteld over de lange weg die ik aflegde voordat ik eindelijk aanvaarde dat ik contact had met overledenen en over het emotionele moment waarop ik vrolijke Adelaar leerde kennen. Mijn grote glimlach en verteld over " ons" met wijsheid en kennis.

Een verhaal doorspekt met humor, herkenbare situaties en vooral vriendschap over de grenzen van de dood.

Geschreven door Stef Healer.

11:47 Gepost door Lucie in Boeken. | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

14-02-12

De...

188110_122890081077911_869870_n.jpg

De twee zussen Heidi en Hilde leven een normaal leven tot op het einde van 2005, waarin hun leven een ongewone wending neemt. Er onstaat contact met gene zijde op een buitengewone en doortastende manier.Overleden familieleden, gidsen, engelen en de almachtige God zelf geven voortaan aan de twee zussen persoonlijke en universele boodschappen door via automatisch schrijven, visioenen en dromen, die niet enkel aangeven dat er leven na de Fysieke dood is, maar dat zij worden voorbereid om de mensen terug kracht en hoop geven.

Aanvankelijk verbouwereerd en enigszins vertwijfeld over deze gebeurtenissen, besluiten Heide en Hilde om dit pad verder te bewandelen. Er wordt een lange weg afgelegd van diepe verbijstering tot stille aanvaarding. Ze bsluiten de nieuwe wending aan hun leven met een open hart te aanvaarden, niet volledig wetend wat de toekomst hen zal brengen.

14:40 Gepost door Lucie in Boeken. | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |