19-04-14

Wat...

Wat is het verschil tussen TM en andere meditatietechnieken?

De Transcendente Meditatie techniek is gebaseerd op de ontdekking dat wat men vandaag onder “meditatie” verstaat eigenlijk een groot misverstand is. Als men vandaag aan meditatie denkt denkt men aan de geest controleren, zelfs te forceren om tot stilte te komen, meestal door een vorm van concentratie (op een klank, de ademhaling, of “in het nu zijn”). De echte meditatie ervaring van volledige innerlijke stilte kan men op deze manier echter niet bereiken.

Ooit al eens geprobeerd volledig stil te zijn? Het klinkt bijna onmogelijk. Dit klinkt ook logisch want hoe meer men immers probeert om stil te zijn, hoe meer men de geest juist actief houdt.

Screen Shot 2014-04-04 at 15.31.48

De Transcendente Meditatie techniek is gebaseerd op de ontdekking dat men de geest helemaal niet moet forceren om stil te zijn maar het gewoon natuurlijk moet laten gebeuren. Transcenderen (de volledige stilte) is de meest aangename ervaring die de geest maar kan hebben, het is een ervaring van thuiskomen. En de geest weet instinctief hoe hij moet thuiskomen. We moeten dit natuurlijke process alleen maar toelaten. En dit is op zich heel eenvoudig te leren.

Iedereen kan de TM techniek eenvoudig leren, zelfs al hebt u, net zoals Ellen Degeneres, tot nu toe geen goede resultaten met andere meditatie of relaxatie technieken. Het ligt niet aan u, het ligt aan de techniek. Echte meditatie is aangenaam om te doen en geeft onmiddellijk resultaten. Meer dan 6 miljoen TM beoefenaars en 350 gepubliceerde wetenschappelijke studies hebben dit al 40 jaar lang bevestigd.

Transcenderen = veel meer dan relaxatie

Meditatie is zeer populair als middel om de stress onder controle te houden, maar de echte ervaring van volledige stilte, de ervaring van transcenderen doet veel meer dan alleen maar ontspanning creëren. In de oude texten werd de ervaring van transcenderen beschreven als de hoogste menselijke ervaring, een ervaring die essentieel is voor onze volledige ontwikkeling als mens. Uit modern onderzoek blijkt dit effectief zo te zijn.

1. een uitzonderlijk diepe toestand van rust, zelfs veel dieper dan slaap.
2. Activeert een zeer krachtig eigen helend vermogen van ons lichaam. Wij zijn veel krachtiger om onszelf te genezen dan we denken
3. Gevoel van diep innerlijk geluk. Objectief meetbaar via stijging van gelukshormonen.
4. Jezelf zijn. Toename van zelfvertrouwen en verbetering van relaties.
5. ontwikkeling van ons volledig hersenpotentieel. Meer creativiteit = meer succes in het leven

19:46 Gepost door Lucie in Meditatie | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-05-13

Bewust...

 

Bewust waarnemen van emoties.

Dich. De- Ruiter

14:05 Gepost door Lucie in Meditatie | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-03-12

Eenvoudig...

 

beach.jpg

Eenvoudige oefening in creatieve visualisering.

 

Allereerst, denk aan iets dat je zou willen.Kies voor deze oefening iets eenvoudig, waarvan je gemakkelijk kan voorstellen. Het kan zijn dat je wilt hebben, een gebeurtenis die je graag zou zien plaatsvinden, een situatie waarin je graag zou willen bevinden, of een bepaalde omstandigheid in je leven, die je graag zou willen verbeteren. Neem een gemakkelijk houding,zittend of liggend, op een rustige plaats waar je niet word gestoord.Ontspan je lichaam helemaal. Denk je in dat je, te beginnen bij je tenen en omhoogkomend naar je kruin, elke spier van je lichaam een voor een ontspant, en laat alle spanning uit je lichaam stromen. Adem diep en langzaam, vanuit je buik. Tel langzaam af van 10 tot1 en voel jezelf steeds meer ontspannen worden bij elke tel. Wanneer je diep ontspannen voelt, ga je dan datgene voorstellen dat je zou willen, precies zoals je het zou willen. als het een ding is, stel jezelf dan voor met dat ding, dat je het gebruikt, bewondert, er blij mee bent, aan je vrienden laat zien. Als het een situatie of een gebeurtenis is. Stel jezelf er dan voor en dat alles precies zo gebeurt als je zou willen. Je mag je indenken wat de mensen zullen zeggen, of een bepaalde details uitdenken die het werkelijk voor je maken. Je kunt een betrekkelijk korte tijd nemen of maar een paar minuten om je dit in te denken- wat je het beste lijkt. Veel plezier ermee. Het moet een volkomen prettig experiment voor je zijn, als een kind dat dagdroomt over wat het wil met zijn verjaardag. Terwijl je nu de idee of het beeld nog in je geest vasthoudt, maak je er mentaal enige zeer positieve, bevestigende opmerkingen over tegen jezelf ( hardop of zachtjes ) zoals:

Wat heb ik nu toch een heerlijk weekend in de bergen. Wat een prachtige vakantie' of ik heb nu een heerlijke relatie met- We leren elkaar echt te begrijpen.

Deze positieve verklaringen, die bevestigingen worden genoemd, vormen een zeer belangrijk onderdeel van de creatieve visualisering, dat we verder meer gedetailleerd zullen bespreken.

Beéindig je visualisering altijd met de vastberaden verkraring tegenover jezelf; Dit, of iets nog beter komt nu voor mij tot stand op volkomen bevredigende en harmonieuze wijze, voor het hoogste goed van allen die ermee te maken hebben. Dit laat de ruimte dat er iets anders en zelf iets beter plaatsvindt dan je oorspronkelijk had voorgesteld, en dient ertoe dat je eraan denkt dat dit proces alleen plaatsvindt ten voordele van allen gemeenschappelijk. als er twijfels of tegenstrijdige gedachten opkomen, verzet je er dan niet tegen en probeer ze niet te voorkomen. dit leidt er namelijk toe dat je een macht toekent die ze anders niet hebben. Laat ze gewoon je bewustzijn voortdrijven en keer terug naar je positieve verklaringen en beelden. doe dit proces alleen zolang je het prettig vindt en interessant, ook al is dit maar vijf minuten of een half uur. Herhaal het elke dag, of zo vaak je kunt. zoals je ziet is de basistechniek simpel. Er werkelijk effectief gebruik van te maken vergt echter gewoonlijk wat begrip en verfijning.

Shakti Gawain.

 

15:16 Gepost door Lucie in Meditatie | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-02-09

Meditatie

Methode tot zelfgenezing, zelfbescherming. Door controle van de zintuigen en de gedachten.

meditate

Ik verbind mijn hoofd met mijn hart. Mijn hart met het hart van de schepper, en met het hart van moeder aarde. ik maak al mijn chakra's open.

Al mijn negatieve energiéén, gedachten stuur ik terug naar het licht, in plaats hiervan ontvang ik goddelijke energiéén. ik vul elk plekje, elke porien van mij hiermee, zodat ik nergens pijn hoef te voelen en vast te houden. Ik bouw een prachtige regenboogkoepel om mezelf heen en activeer de regenboogenergie erin. Mijn verbinding met de schepper is nu compleet. ik ben ook beschermd. de koepel vul ik aan met Liefde, kracht, vrede, tolerantie, geweldloodheid, geloof en vertrouwen. Al deze goddelijke, kwaliteiten Ben ik. ik ervaar wat het betekend, ze te zijn.

 

Ik ga nu naar

z9

mijn gedachten. Ik geef mijn gedachten al het goud, zilver en de regenboogenergie. ik schenk ze wat ze nodig hebben vandaag. ik ben de Meester van mijn gedachten. zij zijn mijn dienaren, ik kan met ze doen wat ik wil. ik schenk ze veel discipline, en al de goddelijke kwaliteiten waar ze vandaag om vragen, ook tijndens mijn slaap blijf, ik hier Meester. Mijn gedachten verbind ik met mijn hart, zodat ik ook weer vandaag kan denken met mijn hart.

33

  Ik ga nu naar mijn ogen. ik schenk mijn ogen twee prachtige diamanten Ik kleur ze met de regenboogkleuren, mijn ogen worden zo steeds schoongemaakt, zodat ik vandaag alles in de juiste perspectieven kan zien heel helder, heel zuiver, zonder oordeel, heel zacht. alles wat ik vandaaf zien moet zal ik zien. Wat ik niet nodig heb glijdt van mijn blik af. Mijn ogen zullen de liefde en de schoonheid van anderen zien. hun kwaliteiten zodat ik mij daarmee kan verbinden. zo kan ik goed met hen samenwerken en zijn.

 Mijn neus vul ik met gouden energie zodat ik de grens van liefde blijf ruiken. Mijn mond giet ik vol met regenboogenergie, goud, zilver. Ik verbind mijn mond met mijn hart het hele kanaal naar mijn hart toe, wordt schoongemaakt, ook mijn hele mond wordt gespoeld, elk woord dat ik zal spreken zal afkomstig zijn uit mijn hart. Mijn woorden zullen zuinig zijn ze zullen zich aanpassen aan de situatie. Wat gezegd mag worden, zal het uitspreken, het overbodige zal weg blijven. Mijn  zullen zacht, zoet, liefdevol zijn, en toch krachtig en zuiver blijven.

Ik maak mijn oren ook schoon onder beheer van de Schepper. Ik ben goed beschermd, daarom kies ik er heel bewust voor om mij niet in verbinding te stellen met negatieve energiéén van andere als ze bij mij binnenkomen, transformeer ik ze en stuur ze terug. Vandaag zal ik steeds mijn energiéén blijven verschonen.

Ik dank de Schepper, de engelen al mijn helpers voor hun hulp. Mijn keus is om steeds in verbinding te blijven met hen in samen werking met hen.

blijf ik waakzaam en gelukkig

Jane Haridat

08:49 Gepost door Lucie in Meditatie | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

03-02-09

Stilte meditatie

meditatie2

Wees kalm temidden van het lawaai en de haast en bedenk welk een vrede er in de stilte kan heersen.

Sta op goede voet met alle mensen zonder jezelf geweld te doen. Zeg je waarheid rustig en duidelijk en luister naar andere: ook zij vertellen hun verhaal.

Mijd luidruchtige en agressieve mensen, zij belasten de geest. Wanneer je je met andere vergelijkt zou je ijdel en verbitterd kunnen worden want er zullen altijd grotere en kleinere mensen zijn dan jezelf.

Geniet zowel van wat je hebt als van je plannen. blijf belangstelling houden voor je eigen werk hoe nederig dat ook moge zijn; het is een werkelijk bezit in het veranderlijke fortuin van de tijd.

Betracht voorzichtigheid bij het zaken doen; want de wereld is vol bedrog. Maar laat dit je niet verblinden voor de bestaande deugd, vele mensen streven hoge idialen na en overal is het leven vol heldendom.

Wees jezelf. Veins geen genegenheid, maar wees evenmin cynisch over de liefde, want bij alle dorheid en ontevredenheid is zij eeuwig als het gras. volg de loop der jaren met gratie; verlang niet naar een tijd die achter je ligt.

Kweek geestkracht aan om bij onverwachte tegenslag beschermd te zijn. Maar verdriet jezelf niet met spookbeelden. vele angsten worden uit vermoeidheid en eenzaamheid geboren.

Leg jezelf een gezonde discipline op maar wees daarbij lief voor jezelf. Je bent een kind van het heelal, niet minder dan de bomen en de sterren, je hebt het recht hier te zijn. En ook al is het je wel niet duidelijk, toch ontvouwt het heelal zich zoals het zich ontvouwd en zo is het goed.

Heb daarom vrede met God, hoe je ook denkt dat Hij moge zijn, en wat je werk en aspiraties ook moge zijn, houdt vrede met je ziel in de lawaaierige verwarring van het leven. Met al zijn klatergoud, somberheid en vervlogen dromen is dit nog steeds een prachtige wereld. Wees voor zichtig.

Streef naar geluk

 

11:46 Gepost door Lucie in Meditatie | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

22-01-09

Zeven chakra's, zeven meditaties

kruinchakra

Kruinchakra   naam: Sahaskara - Lotus

klank: Aum

 Kleur: Goud- Bevestiging.

Kruinmedatie

Neem plaats op een gemakkelijke stoel, bed of bank en sluit rustig je ogen...Conentreer je op de kleur van Goud...Concentreer je op de klank...Aum aaauuummm..aaauuummm...

Helhaal dit naar eigen inzicht en open rustig je ogen.

Voorhoofdchakra2

Voorhoofdchakra  Naam Anja-Onwetenheid

 Klank: A

 kleur: Zilver-Oprecht

Voorhoogdsmeditatie

Neem plaats op een makkelijkstoe, of bank en sluit rustig je ogen. Concentreer je op de ritme van je ademhaling..Eeeeen..Tweeee...Drieeee...Vieeeer...Concentreer je op je voorhoofdchakra...concentreer je op de kleur Ziver...Concentreer je op de de klank...A  Aaaaaaaa...Aaaaaaaa..Aaaaaaaa..

Laat bij het uitademen de klank A...je mond verlaten.Aaaaaaaa...Aaaaaaaa.

Herhaal dat naar eigen inzicht en open rustig je ogen.

cha5

Keelchakra     Naam: Vishuddha- Zuiverheid

Klank: Ham....

Kleur: Wit- Oprecht

Keelmeditatie

Neem plaats op een gemakkelijke stoe, bed of bank en sluit rustig je ogen...Concentreer je op het ritme van je ademhaling..Eeeeen...Tweeee...Drieeee...Concentreer je op je keelchakra....Concentreer je op de kleur wit...Concentreer je op de klank...Ham..Haaaaaam..Haaaaaam..

Laat bij het uitademen de klank Ham...je mond verlaten Haaaaaam..Haaaaam

Herhaal dit naar eigen inzicht en open rustig je ogen.

hartchakra

Hartchakra...naam: Anahata-Lucht

klank: yam

kleur; Grijsblauw Harmonie

Hartmeditatie

Neem plaats op een gemakkelijk stoel, bed of bank en sluit rustig je ogen...Concentreer je op het ritme van je ademhaling...Eeeeeen...Tweeeeee...Drieeeee..Vieeeeer..concentreer je op de kleur blauw...Concentreer je op de klank...Yam..Yyyaammm..Yyyaammm..Yyyyaammm..

Laar bij het uitademen de klank Yam..je mond verlatenYyyaammm..Yyyaammm..

Helhaal dit naar eigen inzicht en open rustig je ogen.

kl-reiki5

Maagchakra   naam: Manipura- Vuur

klank: Ram

Kleur: Rood- Harstocht

Maagmeditatie

Neem plaats op een stoel, bed of bank en sluit rustig je ogen...Concentreer je op de ritme van je ademhaling. Eeeeen..Tweeeee..Drieeee..Vieeeer..Concentreer je op de klank..Ram..Rrraammm..rrraammm..rrraammm.

Laat bij het uitademen de klank Ram.. je mond verlaten.Rrraammm..Rrraammm..

Herhaal dit naar eigen inzicht en open rustig je ogen.

2e

Buikchakra   naam: Svadhistnana- Water

klank: Vam

Kleur: Wit- oprecht

Buikmeditatie

Neem plaats op een stoel, bed of bank en sluit je ogen..Concentreer je op de buikchakra..Concentreer je op de kleur wit..Concentreer je op de klank..Vam..Vvvaammm..Vvvaammm..Vvvaammm.

Laat bij het uitademen de klank Vam.. je mond verlaten. Vvvaammm..Vvvaammm..

Herhaal dit naar eigen inzicht en open rustig je ogen.

image003

Stuitchakra   naam: Muladhara- Aarde

klank: Lam

Kleur: Geel- bevestiging

Stuitmeditatie

Neem plaats op een stoel, bed of bank en sluit rustig je ogen..Concentreer je op de kleur Geel..Concentreer je op de klank Lam..Lllaammm..Lllaammm..Lllaammm..

Laat bij het uit ademen de klank Lam..je mond verlaten. Lllaammm..Lllaammm..

Herhaal dit naar eigen inzicht en open rustig je ogen.

 

 

 

14:20 Gepost door Lucie in Meditatie | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-03-08

Genezingsmeditatie

meditatie

 Het genezen van onszelf.

Ga zitten of liggen, adem, en ontspan je diep. te beginnen met je tenen, voeten, benen, bekken, enzovoorts, moet je, je aandacht om beurten richten op elk deel van je lichaam, en  zeg het te ontspannen. Elke gespannenheid los te laten. voel elke gespannenheid opgeheven worden en wegvloeien. Als je het wilt, doe dan de meditatie op het openen van de energie centra, om je energie werkelijk aan het stromen te brengen. Denk je nu in, dat je hele lichaam gehuld is in een gouden, genezende licht- energie...voel het...onderga het...geniet ervan. Als een bepaald deel van je lichaam ziek is of pijn doet, vraag dat deel of een boodschap voor voor je heeft. Vraag of er iets is dat je moet begrijpen of doen, op ditzelfde moment of algemeen in je leven. Wanneer je een antwoord krijgt, doe dan je best het te begrijpen en er gevolg aan te geven. Als je geen antwoord krijgt, ga dan door met de gang van zaken. Stuur een speciale, liefdevolle en genezende energie naar dat deel van je, of welk ander deel dan ook dat het nodig heeft, en zie of voel dat het geneest. Wellicht, zou je willen dat je gids er is, of een meester of genezer, om je te helpen bij het genezen. Stel je voor dat het probleem zich oplost en energie wegvloeit, of welk ander beeld dan ook dat voor je werkt. Denk je nu in dat je een volmaakte, stralende, natuurlijke goede gezondheid verkeerd. Denk jezelf in verschillende situaties, terwijl je, je goed voelt, actief en gezond. zie jezelf als goddelijk, stralend mooi.

Bevestigingen:

Ik heb nu alle ziektepatronen achter me gelaten. Ik ben vrij en gezond!!

Ik ben nu vol stralende gezondheid en energie.

Ik bemin en accepteer mijn lichaam volledig.

Ik ben goed voor mijn lichaam, en mijn lichaam is goed voor mij.

Ik ben energiek en vol vitaliteit.

Mijn lichaam is evenwichtig, in volkomen harmonie met het universum.

Ik ben dankbaar voor toenemende gezondheid, schoonheid, en vitaliteit

Ik ben een stralende expressie van God. Mijn geest en lichaam openbaren nu Goddelijke perfectie.

Shakti Gawain.

Boeken

KrachtVanMeditatie%20VZ

 

20:28 Gepost door Lucie in Meditatie | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

18-03-08

de roze luchtbel

meditatiedag

 Wat is Meditatie?

Meditatie zijn soorten ervaringen, die je leven, leiden naar een andere levenstijl. Sleutel tot vrijheid, wijsheid en bevrijding. Het is de kunst van geestelijke zelfbeheersing. Meditatie is inzicht in je ontwikkeling, een leefwijze, een onderdeel van het dagelijks bestaan. Elke dag wakker worden is een dag van vreugde, je elke dag opnieuw bewust zijn, van je bestaan, is een reden om te leven.
Meditatie is de éénwording van verleden, heden en toekomst, het gevoel, de verlichting van de ziel.

boeddha25

De rose luchtbel techniek

Ga gemakkelijk zitten of liggen, sluit je ogen en adem diep, langzaam en natuurlijk. Ontspan je langzamerhand steeds dieper. Denk je iets in dat je tot stand zou willen brengen. Verbeeld je dat het al gebeurd is. Stel het je zo duidelijk mogelijk in je geest voor. Omgeef nu in je geestenoog je fantasie met een roze luchtbel. stop je doen binnen in die luchtbel. Roze is de kleur die verbonden is aan het hart, en als deze kleurvibratie alles omgeeft wat je maar visualisseert, zal het je alleen datgene brengen dat een volkomen affiniteit heeft met je wezen. De derde stap is de luchtbel te laten gaan en je te verbeelden dat zij wegdrijft het universum in, nog steeds je visioen bevattend. Dit sijmbool  liseert dat je die visie emotioneel"laat gaan". Nu is zij vrij rond te drijven in het universum en energie aan te trekken, en te verzamelen voor haar manifestatie. Verder hoef je niets meer te doen.

Shakti Gawain  

 

16:22 Gepost door Lucie in Meditatie | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |