27-11-12

Bezoek..

Bezoek aan het Hiernamaals (www.rulof.nl)

13:44 Gepost door Lucie in Mediums en helderziende | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

15-09-10

Spiritueel...

Daisy Van der Keelen spiritueel mediamiek kunstenares/ meduim

12:53 Gepost door Lucie in Mediums en helderziende | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

08-02-10

Kinderen..

22736_107240125954763_100000063289955_181799_6918483_n

Mediumschap uit zich bij kindere op verschillende manieren.

Helderwetenheid!!

Het kind weet veel, geef gewoon antwoorden op alle vragen. Heeft een grote wijsheid, maar weet niet altijd hoe ze eraan komen. Ouderen denken vaak te grote fantasie.

Vroege helderzienheid

Een kind kan waarschuwen voor bepaalde dingen, zoals een ongeluk of iemand die zal overgaan. Reatie van anderen " te grote fantasie" angstig, overbezorgd kind.

Het zien van Entiteiten

Het kind kan met onzichbare vriendjes spelen. Het toont geen angst, en vindt het normaal, en denkt dat iedereen die vriendjes ziet.

Het zien van Entiteiten die angst veroorzaken.

Dit is erg moeilijk voor een kind. Ken je de film THE SiXTH SENSE, wie deze film heeft gezien, kan een voorstelling maken van de ernorme angsten, van een kind die zulke dingen meemaken. voor een kind is alles ongrijpbaar,niet minder beangstigd. Wat erg is,een kind die niet geloofd wordt, en nergens heen kan met zijn angsten. Sommige kinderen moeten serieus genomen worden, tot dat uit het onderzoek blijkt of het echt fantaseert.

Psychiaters, Spsychologen,,Artsen in de regullere gezondheidszorg, zouden zich meer moeten verdiepen in de paranomatie fenomenen.

13:30 Gepost door Lucie in Mediums en helderziende | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

14-10-09

Medium Ise van Dun

Maddie M.C Cain spreekt !!boodschap gene zijde.

21:36 Gepost door Lucie in Mediums en helderziende | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

08-10-09

Medium praat met Boudewijn, Michael Jackson en Ghandi

In het zopas verschenen boek 'Gesprekken met het hiernamaals' heeft medium Ilse Van Dun contact met bekende overledenen: Michael Jackson, Maddie McCann, koning Boudewijn, prins Claus, Pim Fortuyn, Lady Diana, tot zelfs Ghandi toe. Voor u in een deuk ligt: deze laatste vertelde in een seance die dateert van mei dit jaar dat hij zware overstromingen ziet die India zullen teisteren. En wat is er de voorbije week precies gebeurd? Precies

Maddie McCann

Van Dun beweert ook te hebben gekeuveld met Michael Jackson, belooft te onthullen waar Lady Di écht begraven ligt en te weten wat Maddie McCann overkomen is. En, siddert ende beeft, volgens haar staat president Obama een vreselijk lot te wachten.

08:30 Gepost door Lucie in Mediums en helderziende | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

20-04-09

Jozef Rurlof

jozef_rulof

Jozef rulof.

Geboren 20 Februari 1898 -3 November 1952.

Hij was een meduim, schrijver,schilder, genezer en spreker. Hij had als hooftaak op de aarde om kennis over het geestelijke leven door te geven via zijn boeken.

Geschreven boeken.

1933 - Een blik in het hiernamaals.

1937 - Zij die terugkeerde uit de dood.

1938 - De kringloop der ziel.

1939 - Zielsziekten van Gene zijden.

1939 - Het onstaan van het heelal.

1940 - Tussen leven en dood.

1939t/m1941 - De volkeren der aarde.

1942 - Geestelijke Gaven.

1943 - Door de Glebbeline naar het Eeuwige leven.

1944-45 - De kosmologie.

1946 - Maskers en mensen.

1948t/m1952 - Jezus van moeder Crisje ( deel 1-2-3 )

Uit het boek een blik in het hiernamaals

Liefde is het hoogste goed,

aan de mens gegeven.

Liefde is : wat leven doet,

van ontroering beven.

Liefde is alles, Liefde is God,

maakt van armen: rijken.

zonder liefde, wat was 't lot:

't Zou op niets gelijken.

Geest van Liefde, leed ons voort.

doordring ons van Uw wezen.

Dan wachten wij ook ongestoord

't Einde zonder vrezen.

En zij 't leven kort of lang.

Gods liefde maakt geen sterven bang

Enkele schilderijen van jozef Rurof

gebed

Gebed

levensbokaal

Levens bokaal

levenspad

Levenspad

Wil je meer weten over zijn leven ga dan naar...

http://fran.sneeknet.nl/homepage/show/pagina.php?paginaid...

 

 

 

 

 

 

 

09:17 Gepost door Lucie in Mediums en helderziende | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-02-09

Michael Notradamus

nostradamus2

In de zestiende eeuw was Michael nostradamus een beroemheid in Frankrijk, omdat was gebleken dat hij toekomst  kon voorspellen.

De voorspellingen - zowel die over zijn eigen tijd na de dood - waren uiterst nauwkeurig. als gevolg hiervan nam zijn bekendheid steeds meer toe. omdat zijn omgang met mensen uit alle lagen van de bevolking - van koning en adel tot het gewone volk - kende iedereen hem.

Nostradamus was een dokter die geloofde dat de kennis van de astrogie een nuttige rol kon spelen in de geneeskunde. hij ontwilkkelde een reputatie van uitstekend arts en probeerde zijn medische kennis te verbreden door Frankrijk rond te reizen. tijdens deze periode leerde hij de toekomst te voorspellen. hij zou  bekend bekend worden als de beruchte ziener van Salon.

De voorspellingen van nostradamus

Nostradamus deed zijn voorspellingen tussen 1550 en 1555. zijn boek de eeuwen bevat 10 hoofdstukken met elk 100 kwatrijnen - afgezien van Eeuw7; dat er 42 telt - in totaal 942. howel hij zich voornamelijk met astrologie bezighield, gebruikte hij andere technieken om zijn voorspellingen te doen. De astrologie werkte namelijk alleen voor personen waarvan hij gedetailleerde informatie bezat; niet voor gebeurtenissen die eeuwen later zouden plaatsvinden. Hij bestudeerde ook Kabbala. Sommige versregels suggereren dat hij ook vuur en een kom met water gebruikte om zich te concentreren.

De dood van de koning.

Toen in 1555 de eeuwen werd gepupliceerd, werd hij door velen als krankzinnig bestempeld. Maar dat veranderderde snel. In de zomer van 1559 raakte de France koning Henry  2 gewond bij een steekspel. hij stierf tien dagen later. dit zou door Nostradamus voorspeld zijn in Eeuw1, kwatrijn 35: de jonge leeuw zal de oudere overwinnen; tijdens een enkel duel op het veld van eer; hij zal zijn oog doorboren, dwars door een gouden kooi; één van twee breuken en dan sterft hij een pijnlijke dood; Het klopte precies, zelfs het feit dat de lans zich via het vergulde vizier in het oog van de koning boorde.

Koninklijke benoeming

Na de dood van Henry 2 werd Nostradamus tot lijfarts van koning Chales ix benoemd. Leden van de adel vroegen hem regelmatig om adveis. Veel van zijn voorspellingen betroffen de koninlijke familie, waaronder Catherina de Medici die koningin was toen zijn boek werd gepubliceerd. Notradamus moest dus op zijn hoede zijn in de formulering van zijn Kwatrijnen. Hij codeerde daarom zijn boodschappen.

Voorspellingen.

De moord op Kennedy.

kennedy

Voor het conflict zal de grote man vallen, de betreurde grote met een plotselinge dood, met gebrek geboren, zal hij het grootste deel van de weg afleggen, nabij de rivier van bloed is de grond bevlekt

Het genoemde conflict zou kunnen verwijzen naar de groeiende spanningen tussen Amerika en Rusland. dit leide tot één van de gevaarlijkste situaties van de Koude Oolog de Cubaanse rekettencrisis. De grote man( Kennedy) leefde echter nog om de crisis te bezweren. Eeuw x Kwatrijn 26 verwijst ook naar de aanslag. De eerste regels melden: De opvolger zal zijn knappe broer wreken; en het rijk bezetten onder de schaduw van wraak; hij, vermoord, het obstakel van de schuldige dode; Robert Kennedy werd op vrijwel dezelfde wijze vermoord als zijn broer.

De landing op de maan.

nasa4

Hij zal naar de hoek van luna gaan, waar hij op een vreemd land wordt geplaatst, de onrijpe vruchten zullen het onderwerp van een groot schandaal vormen, veel verwijt, maar voor één veel één veel lof.

de twee regels van dit kwatrijn beschrijven de landing op de maan. Luna is de Latijnse naam voor de maan en op een vreemd land; lijkt een rechtstreekse verwijzing naar de maanlanding waarvan in de eersteregek sprake is, is waarschijnlijk de eerste man op de maan; Neil Amstrong

De grote brand van londen.

brand

 

Londen zal het bloed van de rechtvaardigen eisen, verschroed door vuur in driemaal twintig plus zes. de oude Dame zal van haar voetstuk vallen, en velen van dezelfde gezindte zullen ook vallen.

Notradamus noemde geen eeuw(de17e) voor deze voorspelling. hij gaf echter wel een aantal. De grote Brand vond plaats in 1666 driemaal twintig plus zes. londen is slechts twee keer verwoest door brand - de andere keer was in 1941, tijdens de Blitzkrieg in de tweede Wereldoorlog.

De franse revolutie

21952DeFranserevolutie

De verdediging is ondermijnd door de geest van het koningkrijk en het volk wordt opgezet tegen de koning, de nieuwe vrede, heilige wetten ontaarden, nooit was Rapis in grotere problemen. In de nacht komen door het woud van Rennes, twee partners, via een omweg de koningin, de witte steen, de zwarte monnik in grijs in Varennes, de gekozen Capet, wat ontaard in oproer, vuur en bloedig hakken.

Hoewel de stad" Paris" als anagram (Rapis) is vermeld verwijst kwatrijn 23 duidelijk naar het begin van de France Revolutie. Het volk was inderdaad tegen zijn Koning opgezet. Kwatrijn20 is verbluffend. Lodewijk xvi, in het grijs gekleed en Marie Antoinette probeerde inderdaad via een omweg te ontsnappen. Ze werden in Varennes gevangengenomen en kregen beiden de guilotine - wat ongetwijfeld een bloedig hakken is geweest.

De atoombom.

art_large_313741

De goden zullen de mensheid laten zien, dat ze de makers van een grote oorlog zijn, eerder was de hemel vrij van zwaarden en lansen, de grootste schade zal worden toegebracht aan de linkerkant.

De zwaarden en de lansen uit de derde regel kunnen worden gezien als wapens en raketten. dit verwijst naar de ontwikkeling van onder andere langeafstandraketten..

De term "grote oorlog"beschrijft het gebruik van kernwapen in de tweede Wereldoorlog. als Nostradamus naar de linkerkant verwijst, refereert hij meestal aan de oude landkaarten waarop Europa het middenpunt is en Amerika links daarvan ligt. dit geeft aan dat Amerika bij een kernoorlog zwaar te lijden zal hebben. Eeuw viii, kwatrijn 77 suggereert ook een kernoorlog mat de regel " Rode hagel, water, bloed en lichamen bedekken de aarde; rode hagel zou op radioactieve neerslag kunnen wijzen. dit kwatrijn geeft een griezelig nauwkeurig beeld van het effect van het kernbom - honderde jaren voordat ze werkelijl werden gemaakt.

De opkomst van hitler.

Adolf_Hitler

in de diepste diepten van West- europa zal een kind worden geboren van arme ouders door zijn redevoeringen zal hij velen verleiden, zijn reputatie zal nog groter worden worden in het oosten. Beesten woest van honger zullen rivieren overzwemmen, het grootste deel van de regio zal tegen de hister zijn." de grote zal hem verbannen in een ijzere kooi, terwijl het Duitse kind niets ziet.

Adolf hitler werd geboren in Oostenrijk, als kind van arme ouders. Zijn stelling werd gepropageerd via de jaarlijkse partijbijeenkomsten in Numberg. Met zijn redevoeringen wist hij het duitse volk voor zich te winnen. Er is veel te doen geweest rond het woord Hister, wat overigens de naam is van een rivier. De verwijzing naar het ' duitse kind' en de 'ijzere kooi' hebben betrekking op de Nazi's aangezien ijzer het metaal van de oorlog is. Hitlers legers konden ook worden omschreven als beesten, woest van honger'. 

 

 

 

10:42 Gepost door Lucie in Mediums en helderziende | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

17-12-08

Willem hogendoorn

extra_74370_01

Uit het boek

Het astrale lichaam.

Op een nacht keerde ik terug van een laat geworden bezoek van vrienden. ik was moe en gespannen; mijn vader was zeer kort tevoren onverwacht overleden en mijn gedachten hielden vrijwel onafgebroken bezig met de dood. Een verwarrend mengsel van emotionele onzekerheid over het ' hoe en waarom ' en van de rationele zekerheid dat er een onbegrijpelijke absurd einde was gekomen aan het aardse leven van iemand die mij zo nabij had gestaan. ik had de afgelopen weken weinig nachtrust gekend en de avond bij vrienden was mede door het gebruik van alcohol nogal emotioneel verlopen. Ik fietste terug. Toen ik de bocht langs het Amsterdamse Tropenmuseum insloeg, voelde ik me plotseling duizelig worden. nog geen seconde later ' hing' ik boven een van de torentjes van dat museum en keek ik verbijsterd naar het verkeer beneden me. tussen enkele auto's en een tram zag ik mezelf, mijn eigen lichaam op de fiets; ik zag hoe ik remde om voorang te geven aan een auto en toen weer op de pedalen duwde om snelheid te krijgen. Op dat moment werd ik duizelingwekkend snel naar beneden getrokken en bevond ik me weer op het zadel. de dagen erna hield ik me voor dat ik ten prooi was gevallen aan een merkwaardig bijverschijnsel van lichte dronkenschap. tot ik er met andere over sprak die soortgelijke ervaringen hadden gekend. Mijn moeder vertelde me dat ook zij iets dergelijks had meegemaakt. toen zij, jaren geleden, serviesgoed naar een kast bracht, voelde ze plotseling hoe ze haar lichaam voor zich uit verder lopen.

Miljoenen mensen kennen dit verschijnsel dat bekendstaat als ' uittreden' Je zou kunnen zeggen dat het ' gemeengoed ' is, ware het niet dat veel mensen het proberen af te doen als duizelingen, hallucinaties of dagdromerij waarmee de vreemde ervaring tot hun geruststelling weer gerangschikt kan worden als ' normaal ' De parapsychologie en ook vele religies spreken over het ' astrale lichaam dat onder bepaalde omstandigheden het stoffelijke lichaam kan verlaten. Vaak wordt het verschijsel genoemd als een mogelijk bewijs voor een voortbestaan van het individu na zijn dood. Het fysieke lichaam is in die redenering niets anders dan pakpapier; een omhulsel van het pakpapier waardoor het astrale lichaam vrijkomt als nieuw omhulsel voor de geest van de overledenen.

Hoe we ons dat proces moeten voorstellen blijkt uit de ervaringen die paragnosten hebben  aan het sterfbed van anderen. De helderziend Andrew Jackson Davis beschreef zijn waarnemingen tijdens het overlijden van een jong meisje als volgt; Haar hoofd werd daarop plotseling door een fijne, gele, lichtgevend atmossfeer omringt; en onmiddelijk daarna zag ik de grote en kleine hersenen hun meest inwendige delen ontplooien; ik zag hen ophouden met de galvanische functies die ze als taak hebben en vervolgens zag ik dat ze bijzonder geladen werden met de levenselektriciteit en het levensmagnetisme die de ondergeschikte stelsels en bouw ( van het lichaam ) doordringen. dat wil zeggen dat de hersenen in hun geheel plotseling tienmaal meer positief geladen waren, vergeleken met de minder belangrijke gedeelten van het lichaam, dan ooit gedurende het tijdperk van gezondheid was voorgekomen. dit verschijnsel gaat zonder uitzondering  aan het uiteenvallen van het lichaam vooraf. het Het stervenproces, of het verlaten van het lichaam door de geest ( ziel ) was nu in volle gang. De hersenen begonnen de bestanddelen van elektriciteit, magnetismebeweging leven en gevoel naar zich toe te trekken... Het hoofd begon intens te schitteren en ik merkte in het bijzonder op dat naarmate de ledematen van het organisme donker en koud werden de hersenen meer licht verspreidden. Daarop zag ik de gele, geestelijke atmosfeer die uit het hoofd straalde en dit omgaf de onduidelijke vormen van een nieuw hoofd, dat zich vormde... op dezelfde wijze waarop het onstoffelijke hoofd uitgebracht en gevormd werd, zag ik... de harmonische ontwikkeling van de nek, schouders, de borst en het gehele geestelijke organisme..De gebreken en mismaaktheden van het stoffelijk lichaam waren in het onstoffelijk lichaam...bijna geheel verdwenen...de geest verhief zich recht boven het hoofd of de hersenen van het verlaten lichaam. Maar onmiddelijk voorafgaande aan de beslissende verbreking van de verwantschap die zovele jaren had bestaan tussen het geestelijk en stoffelijke lichaam, zag ik een schitterende stroom van levenselektriciteit.....zodra de geest geheel van het hardnekkig vasthoudende, stoffelijke lichaam vrij was gekomen, wijdde ik mijn aandacht aan zijn bewegingen en gevoelens...De tijd die nodig was geweest om de gehele verandering teweeg te brengen...was ongeveer tweééneenhalf uur. zodra haar geest gewend was geraakt aan de hem omringende elementen zak ik hem afdalen van zijn verheven standplaats onmiddelijk boven het lichaam..en de deur van de slaapkamer uitgaan. Daar de zomer was, stonden alle deuren open en ik zag haar door de aangrenzende kamer gaan, het huis verlaten en de atmossfeer bestreden. zij wandelde in de atmosfeer even gemakkelijk als wij op de aarde lopen en een heuvel beklimmen. Onmiddelijk nadat zij het huis had verlaten sloten zich twee bevriende geesten bij haar aan en met hun driéén begonnen zij op een bevallige wijze schuins door de ether omhoog te stijgen . ik bleef ze nakijken totdat zij door de afstand uit mijn gezicht raakten en daarop kwam ik weer tot mijzelf

'Uittredingen

 Uittredingen2

 Uittredingen3

15:46 Gepost door Lucie in Mediums en helderziende | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

09-12-08

De magie van mediums

5590752

Mediums en helderziende

Mediums en helderzienden zijn mensen met spirituele krachten. Ze hebben bijzondere gaven om informatie te krijgen ,die onmogelijk lijken. Maar er is verschil. Mediums communiceren met de geest van overledenen,terwijl helderzienden de kracht hebben om mensen,dingen of gebeurtenissen te voelen in verleden,heden en toekomst.

Veel voorkomende woorden in de wereld van mediums en helderziende.

1 Aura  Energieveld om levende dingen( en mogelijk alle dingen)heen. Kan alleen waargenomen worden door spirituele mensen met gavens.

2 Helderziende  Iemand die dingen kan zien,horen en voelen,ongeacht tijd en plaats.

Medium  Iemand die met de geest van overledenen kan praten. Die bemiddelt tussen de spirituele wereld en de onze.

4  Paranormaal begaaft persoon  een persoon die kan voelen en communiceren op manieren die door de wetenschap niet wordt begrepen.

Psychometrie  Het spiritueel lezen van een plaats, voorwerp,foto om meer over te weten te komen.

Seance  Een bijeenkomst met als doel contact te maken met de geesten.

7  Trance  Een geestenstoestand waarin zich niet meer bewust is van zijn/haar omgeving om meer open te staan voor spirituele boodschappen.

Mediums begrijpen.

Een medium is iemand die kan praten met geesten uit het hiernamaals. ze kunnen bijvoorbeeld een stem van een geest horen of zien. ook kunnen ze informatie van een geest voelen. Soms kan een geest via een mediumo bezit nemen van zijn/haar lichaam. dit heet kanaliseren. De geesten waar mediums contact mee hebben,varieren van historische figuren tot pas gestorven bekenden. Soms hebben ze ook contact met de dieren wereld. Veel mediums hebben relatie met een bepaalde meester of gids.

44397724

De kracht van helderziende.

Dankzij hun gave en veel oefening kunnen sommige mediums met hun geest naar andere plaatsen en reizen en mensen, dingen en gebeurtenissen waarnemen.

Afstand wil zeggen dat iemand met zijn geest verafgelegen plaats kan bezoeken. Helderziende die met hun geest kunnen reizen zien niet alleen personen, zaken en gebeurtenissen op afstand,maar kunnen soms zelfd dingen horen of ruiken.

Het derde oog

Theorieen over helderziendheid verwijzen naar het derde oog. Bevind zich in de pijnappelklier diep in de hersenen. Deze plek staat ook bekend als de zesde chakra,of voorhoofdschakra. Chacrakrahealers activeren dit energie voor meer spiritueel inzicht en helderheid van geest. Een andere uitleg is dat een kopie van het fysieke lichaam van de helderziende - het zogeheten astraallichaam -het gewoon verlaat en zelfstandig op reis gaat.

Nieuwe inzichten

Paranormaal begaafde mensen die zich oefenen in creatieve visualisatie-technieken kunnen hun helderziende vermogen verbeteren. Elk paragnost ziet weer anders op afstand. Sommige kijken van bovenaf neer op een tafereel,andere nemen de gebeurtenissen waar op ooghoogte. Soms ziet de helderziende slechts één punt, andere keren reist hij door muren en gebouwen. Helderziende kunnen door middel van afstandswaarneming zien wat er gebeurt in de ruimte naast hen, maar ook op een andere continent. Aangezien de helderziende zich niet verroert, maakt de alstand tot de plek die wordt bezocht niets uit.

 

13:18 Gepost door Lucie in Mediums en helderziende | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |